Udbudsmateriale på drift af sansehave

Bo- og dagtilbudet Midgården i Frederiksværk fik i 2011 etableret en sansehave til institutionens 28 beboer. ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har fået opgaven at udarbejde udbudsmateriale, herunder driftsplaner til udlicitering af driften.

Posted: January 15th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Humlebæk Syd

Zoffmannholm har i samarbejde med BSAA arkitekter og Urban Lab givet et bud på byplansprojektet Humlebæk Syd.

I Humlebæk Syd præsenterer vi et ambitiøst bæredygtigt byudviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i de lokale kultur- og naturkvaliteter.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=111130130216-bd9f3a2ddd0048ccbc4b750c62f89b23 docname=humleb_k_syd username=zoffmannholm loadinginfotext=Humleb%C3%A6k%20Syd showhtmllink=true tag=baeredygtighed width=600 height=212 unit=px]

Posted: November 30th, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Carlsberg stationsplads

ZoffmannHolm giver et bæredygtigt bud på Carlsberg stationsplads. Med udgangspunkt i dogmer om et minimalt ressourceforbrug, lokal håndtering af regnvandet og historisk bevidsthed afsøger forslaget de helt store udfordringer, som fremtidens byrum står overfor. Forslaget er en kommentar til den oplevelsesøkonomiske tænkning, som præger vores byers udvikling. For at løse fremtidens miljømæssige og klimatiske udfordringer må vi nødvendigvis udvikle de enkelte byrum i samspil med de materialestrømme, klimatiske forhold og økologiske kredsløb, som byerne er en del af. Fremgangsmåden baseres på at udfolde stedspecifikke potentialer i dialog med den givne kontekstuelle ramme.

Projektet blev udstillet på Carlsberg i perioden den 18.08.11 – 01.09.11

Posted: October 3rd, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Forpladsen til Arsenalet i Frederiksværk

I forbindelse med fornyelsen af forpladsen til Arsenalet i Frederiksværk har ZoffmannHolm bistået med beplantningsdesign. Udfordringen bestod i at samle den lille intime forplads og skabe en god ramme for pladsens udsmykning bestående af to kanoner. Derudover er pladsen og de tilstødende fredede bygninger placeret på en skråning ned til byens historiske kanal. Det var derfor helt afgørende at træets rødder ikke på sigt ville ødelægge skråningen til farer for bygninger, pladsen og tilhørende glacis.

Det simple indgreb omfatter plantning af én Rød-Eg, Qurcus rubra. Træets lysåbne krone sikrer den nødvendige lethed på den lille plads. Samtidig matcher træets robusthed og markante efterårsløv områdets industrielle fortid og fungerer således som en historisk understregning.

Posted: July 3rd, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Fagligt arrangement

Dansk Landskabsarkitektforening inviterer til uformel torsdag 9. juni kl 1630 2011.

Under temaet Urban Farming vil Paul Rye Kledal fra KU-LIFE, Jon Pape fra Københavns Kommune og Celeste Elizabeth Arnold fra Prags Have fortælle om deres planer, visioner og erfaringer med at opdyrke byen.

Vi opfordrer alle til at deltage i arrangementet og få indsigt i de mange knopskud, hvor folk på egen hånd har valgt at opdyrke byen.

Posted: May 25th, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Prags Have

Weekenden 8.-9. maj blev Prags Have indviet med den store plantedag. Projektet er kommet godt fra start og der var stor opbakning fra lokalområdet.

Læs Eva Bjerrings artikel på Copenhagen X

http://www.cphx.dk/#/484501/

Posted: May 25th, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Danske byers potentiale – Med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling

ZoffmannHolm deltager på kulturkonferencen, som afholdes den 28.-29. april på Værket i Randers. På konferencen diskuteres de bagvedliggende processer og de mangestrengede strategier og metoder, som har ført til byudvikling. Formålet er herigennem at skabe et bredere perspektiv lokalt i kommunerne, som kan inspirere og implementeres i arbejdet med den videre danske byudvikling.

Posted: April 4th, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

ZoffmanHolm har repræsentant i DL’s bestyrelse

Bo Holm-Nielsen blev på generalforsamlingen i Dansk Landskabsarkitektforening valgt ind som suppleant. Vi ser frem til at følge med i den spændende fremtidige udvikling af foreningen og håber at Bo Holm-Nielsen engagement vil komme både DL og ZoffmannHolm til gode.

Posted: March 28th, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

ZoffmannHolm rejser penge til Urbane haver

I samarbejde med Klondyke og Celeste Elzabeth Arnold har ZoffmannHolm fået tildelt 68.000kr fra Amager øst lokaludvalg til opstart af en række urbane have på den tidligere Sadolin fabriksgrund på Prags Boulevard 43. Projektet er led i en midlertidig aktivering og transformation af de tomme bygninger og den forladte grund. Læs mere i Program og Proces for Prags Boulevard 43 under publikationer eller på www.givrum.nu.

Posted: March 7th, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Konference om bevaring og udvikling i forstaden

ZoffmannHolm deltog den 2. marts i konferencen ”Bevaring og udvikling i forstaden”, som fandt sted den 2. marts i kulturhuset viften i Rødovre. Den havde fokus på bevaringsværdier og bevaringsstrategier for den del af forstaden som blev opført under opbygning af velfærdssamfundet. Repræsentanter fra Aalborg, Hvidovre, Albertslund og Gentofte gav konkrete eksempler på deres arbejde og erfaringer.

I forlængelse af de fire kommuners indlæg blev der afholdt 4 workshops som på forskellige vis belyste konferencens tema.

Posted: March 3rd, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Prags Boulevard 43

Formålet med Program og Proces er at sætte rammerne for den midlertidige arealanvendelse af den tidligere Sadolinefabriks areal på Prags Boulevard 43.

Aktiviteterne på Prags Boulevard er igangsat af organisationen Givrum.nu som arbejder for ibrugtagning af tomme bygninger og grunde til kulturelle og sociale formål. De har fået stillet den 6400m2 store grund og bygningerne til rådighed af Akzo Nobel frem til og med 2012. I løbet af denne periode er det målet at grunden skal bidrage positivt til nærområdet ved at forskellige brugere udfordrer og nytænker pladsen og bygningerne.

Program og Proces skal sikre at de nuværende aktiviteter og dem på tegnebrættet kan sameksistere og bidrage til en positiv udvikling af arealet og lokalområdet. Publikationen skal også anvendes til at kom­munikere med lokalråd, fonde og andre aktører i forbindelse med udvikling af projekter på området.

Posted: February 21st, 2011
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Glædelig jul og godt nytår

Posted: December 24th, 2010
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card