Velkommen til Emilie Kjeldsen Kjær

Emilie Kjeldsen Kjær er I de næste par måneder i praktik hos ZoffmannHolm Landskabsarkitekter. Vi står over for en række opgaver og ser frem til et tæt samarbejde med Emilie. Emilie er landskabsarkitektstuderende ved KU-SCIENCE og vil, sideløbende med at hun færdiggøre sin kandidat i landskabsarkitektur, indgå i arbejdet på tegnestuen.

Posted: April 11th, 2013
Categories: Nyheder, Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Vision & idé for lejeboliger på Sandkaj, Nordhavn

At bygge på Nordhavnen forpligtiger. Det er ikke jomfruelig jord – men så alligevel næsten. Et areal på 2 mio. kvadratmetre helt inde på livet af det gamle København, som kan forvandles fra bunden af. Det er stort. Og en enestående chance for at sikre København en plads på fremtidens urbane verdenskort.

Visionen for Nordhavnen passer til potentialet. Her skal bygges en gennemført bæredygtig bydel fra bunden. Boliger og arbejdspladser baseret på vedvarende og miljørigtig energi. Tekniske løsninger til håndtering af fremtidens klima. Og en infrastruktur og et dynamisk byrum der binder området naturligt sammen med hjælp fra energirigtige transportformer.

Bilen er skiftet ud med cykel og metro. Veje giver pladsen til fodgængere og motionister. Frodige lommeparker skyder op som paddehatte imellem bygningerne. Industrihavnens rå kajer forvandles til langstrakte bystrandsoaser sommer og vinter. I fremtidens Nordhavn er rammen om livet gjort simpel, sund og sjov. Det er i disse spændende omgivelser at nye boligbyggerier i 2013 vil blive opført med beliggenhed på Sandkaj.

Zoffmannholm Landskabsarkitekter har i samarbejde med arkitekt MAA Sofie von der Pahlen og projektudvikler M.Sc Søren Femmer Jessen udarbejdet publikationen “Vison og idé” for Sandkaj, Nordhavn. Opgaven blev udført i december 2012 under joint venturet Biotopos. Publikationen beskriver visionen og ideerne for de kommende byggerier og vi håber at være med til at sikre kvaliteten for de kommende projekter. Sandkaj kan blive det gode eksempel på et nybyggeri i centrum, der ikke kun tager, men også giver tilbage til København. Et kvarter som bliver et fantastisk sted at bo, og på samme tid et spændende udflugtsmål, for dem som vil opleve et anderledes, grønt og bæredygtigt stykke storbyliv.

Vi ses på Sandkaj.

 

Posted: February 13th, 2013
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Gårdrenovering Tietgen Karré

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=121219142636-3264e47dc7e340b888b389c2b4a13283 docname=skitseforslag_tietgenkarreen username=zoffmannholm loadinginfotext=Tietgen%20Karr%C3%A9 showhtmllink=true tag=beplantning width=420 height=297 unit=px]

 

Tietgen Karré er beliggende på indre Vesterbro og er en større sammensat gård med et enkelt fritliggende baghus. Baggården inderholder mange funktioner og bliver flittigt benyttet året rundt. Gårdlauget i Tietgen Karré ønskede et skitseforslag, der både renoverede det eksisterende nedslidte aflæg, men også gav bud på nye tiltag til bedre arealudnyttelse. Se forslaget ovenover.

 

Posted: December 19th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

International konference om Stålsat By

20. – 21. september 2012 arrangerede Halsnæs Kommune i samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk og Realdania en international konference om industrien som løftestang for vækst og byudvikling. Zoffmannholm deltog i konferencen hvor der  blev præsenteret en række spændende transformationprojekter fra blandt andet DRU Industriepark i Holland, Sesto San Giovanni, Italien og Norrkoeping, Sverige.

På konferencen blev der også set på hjemlige eksempler fra bla. Køge Kyst og Ph.d Peter Kvistgaard belyste sammenhængen mellem oplevelsesøkonomiske tiltag og regionsudviking. Konferencen gav et inspirerende indblik i hvordan man rundt om i Europa har arbejdet med den industrielle kulturarv og hvordan proces og økonomi er grebet forskelligt an.

Posted: October 3rd, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Fundraising og partnerskabsstrategier

Torsdag d. 24. maj havde Dansk Landskabsarkitektforening inviteret til uformel torsdag under titlen “Projektudvikling gennem brugerdreven fundraising og partnerskaber”. Arrangementet foregik hos Øbrohus på Østerbro og efter oplæg og rundvisning afsluttedes eftermiddagen med bobler på Ørbrohus tagterrasse med udsigt over østerbros tage.

Bestyrelsesformand Flemming Olsen fra Øbrohus indledte med at fortælle om processen bag etableringen af foreningens nye tagterrasse.

Herefter holdt Bo Holm-Nielsen fra Zoffmannholm Landskabsarkitekter oplæg om fundraising og partnerskabsstrategier. Oplægget tog afsæt i konkrete cases fra Stålsat Vision – Frederiksværk, Prags have – Prags Boulevard og `I make Rotterdam`.

Zoffmannholms erfaringer fra Stålsat Vision i Frederiksværk gennemgik aktørkortlægning, strategiplanlægning, projektejerskab og politik. Processen og faldgrupper blev fremlagt og debateret. Læs hele ansøgningsmaterialet udarbejdet i samarbejde med Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiks Værk her: “Stålsat vision”

Eksemplerne fra Prags Have og `I make Rotterdam´ gennemgik, hvordan lokale projekter kan løftets af få midler, ildsjæle og mange hænder.

Se præsentationen på her:

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=120531095019-09a0b9892eb642dd8aa3560a11c2544a docname=pages_from_fundraiseing_og_partnerskabsstrategier- username=zoffmannholm loadinginfotext=Fundraising%20og%20partnerskabsstrategier showhtmllink=true tag=frederiksvaerk width=494 height=382 unit=px]

Posted: May 29th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Fra “Stålsat Vision” til “Stålsat By”

Halsnæs Kommune tager nu næste skridt i udviklingen af Frederiksværks unikke kulturhistoriske bymiljøer. ”Stålsat By” er videreførelsen af ”Stålsat Vision” udviklet af ZoffmannHolm Landskabsarkitekter i samarbejde med Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiksværk.
Første skridt i ”Stålsat By” er en foranalyse, som skal omsættes til et konkurrenceprogram.
Konkurrencenotat og foranalyser til ”Stålsat By” udføres af Halsnæs Kommune og Hausenberg.

Posted: May 16th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Common Good City Farm – Studietur

Common Good City Farm i LeDroit Park, Washington DC, er som pilotprojekt et flot eksempel på, hvordan urban gardening har løftet en socialt udsat bydel. I LeDroit Park er 1 ud af 4 fattig, 1 ud af 10 lider af sukkersyge og hver 5. er stærkt overvægtig.

Da Gage-Eckington Elementary School lukkede i 2008 flyttede Common Good City Farm ind på skolens tidligere baseballbane og begyndte at opdyrke arealet.

Projektet har gennem uddannelse, hands-on læring og borgerinddragelse, formået at sætte fokus på de sundhedsmæssige problemer i området. På blot 4 år har Common Good City Farm opbygget et netværk på 2000 frivillige, afhold workshops for flere en 1000 borgere og forsyner nu lokalområdet med friske råvare.

Posted: May 15th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Tur til Alter Flugplatz Bonames Frankfurt

Alter Flugplatz Bonames er en del af Frankfurts 70 kilometer lange og 8000 hektar grønne bælte som omkranser byen. Den tidligere helikopterlufthavn er i dag omdannet til park og rekreativt naturområde med café, naturskole og forskellige kulturelle tilbud.

En del af arealet anvendes til et økologisk forsøgsprojekt hvor der med simple indgreb i de økologiske forhold udvikles varierede former for industrinatur. Asfalt- og betonflader opbrudt i forskellige fragmentstørrelser og påvirkning af de hydrologiske forhold ved lukning af dræn har resulteret i nye spændende naturformer, som udgør habitater for frøer og omkring 70 fuglearter.

Posted: April 30th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Genvalg til DL´s bestyrelse

Bo Holm-Nielsen er, efter et år som suppleant i bestyrelsen for Dansk Landskabsarkitektforening, blevet valgt som fast bestyrelsesmedlem for de næste 2 år. Bo Holm-Nielsen vil fortsat arbejde for at udvikle foreningens faglige og sociale arrangementer og udvikle kommunikationen og samarbejdet med Arkitektforeningen og LAF.

Posted: April 30th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Urban Farming

 

Det er blevet trendy at være ”bonderøv” og mange søger mod det simple liv, hvor brødet er hjemmebagt og grønsagerne er fra egen have. Dette liv leves ikke længere kun på landet, eller bag ligusterhækkene. Grøntsager og krydderurter sniger sig ind på byens altaner og tagterrasser og flere steder organiseres opdyrkningen af byens arealer i små dyrkningsfællesskaber.

Urban farming er det nye sort og alle vil være med på bølgen. Tendenserne ses i New York, London, København og faktisk også i Aarhus.

ZoffmannHolm holdt oplæg om “Urban Gardening som social platform” med afsæt i Prags Have som case. Dyrkning i byen er et bredt begreb og oplæggets fokus lå på urban gardening, hvor haven er meget mere en blot en nyttehave.

Arrangementet blev afholdt af Danske Landskabsarkitekter Østjylland og Akademisk Arkitektforening Østjylland i fællesskab.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=120315105423-b2af7fd1fbd941779b225d47d0cea18a docname=urban_gardening username=zoffmannholm loadinginfotext=Urban%20Gardening showhtmllink=true tag=copenhagen width=420 height=325 unit=px]

 

Posted: March 15th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Gårdrenovering

I forbindelse med forestående opsætning af altaner, har ZoffmannHolm Landskabsarkitekter udarbejdet idekatalog og skitseforslag til gårdrenovering for AB Enghave, Vesterbro.

Baggården blev oprindeligt omlagt i forbindelse med byfornyelsen i slut 80´erne og fremstår efter 30 år nedslidt og utidsvarende.

Tegnestuen har givet tre bud på, hvordan man med begrænsede midler, kan forny et eksisterende anlæg og imødekomme nutidige behov.

Se hele idékataloget under projekter.

Posted: March 14th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Frederiks Værk – En stålsat vision

 

Kulturarv gøres til dynamo for Frederiksværk

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har i 2011 arbejdet som planlægnings- og kulturkonsulenter for Industrimuseet Frederiksværk og Halsnæs Kommune. Opgaven omhandlede projektudvikling, samt kortlægning af byens potentialer og stedbundne kvaliteter. På baggrund af dette udarbejdede ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, i samarbejde med Industrimuseet, fondsansøgningen ”Frederiks Værk – En stålsat vision”.

Resultatet er en bevilling fra fonden Realdania på 600.000 kroner til forundersøgelsen
“Stålsat by”, som skal danne grundlag for en arkitektkonkurrence.

Målet med ”Frederiks Værk – En stålsat vision” er, at den industrielle kulturarv skal danne grundlaget for en helhedsorienteret planlægning, hvor bæredygtig turisme, lokal funderet oplevelsesøkonomi, kulturlivet, lokal identitet og naturgrundlaget sammentænkes.

På sigt vil det øge by og livskvaliteten til gavn for lokale borger og erhvervslivet.

Læs mere her:  ”Frederiks Værk – En stålsat vision”

Posted: January 18th, 2012
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card