Publikationer

Grønt Miljø 7/2010, Artikel

Artiklen er baseret på en række studieture som blev gennemført i foråret 2010, samt vores arbejde med afgangsspeciale på Skov og Landskab på KU-LIFE.

Der har gennem de sidste par årtier kommet større fokus på omdannelse af tidligere industriområder og hvordan disse landskaber kan integreres i byen på ny. I den forbindelse har man flere steder arbejdet med konceptet industrinatur som en strategi til at forgrønne, øge biodiversiteten og forbedre miljøet på tidligere industriområder. Industrinatur bygger på en forståelse af, at disse landskabers forstyrrede økologiske situation indeholder et potentiale frem for et problem. Med artiklen giver vi et indblik i de kvaliteter, som vi ser ved brugen af industrinatur i forbindelse med omdannelse og udvikling af tidligere industriområder.

Jord & Viden 12/2010, Artikkel

 

Vores bud på, hvordan Stålvalseværket kan indgå i en fremtidig byudvikling i Frederiksværk og hvordan denne udvikling kan sammentænke i en regional oplevelsesøkonomisk ramme, der favner en række bløde værdier på lokalt niveau.

QR Code Business Card