Virksomhedsprofil

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter er en ung landskabstegnestue med fokus på landskabsarkitektur og strategisk byplanlægning. Tegnestuens specialeområde er transformation og udvikling af aktive industriområder og post-industrielle landskaber.

Grundlaget for vores arbejde er en forståelse af byen og landskabet som en kompleks størrelse under konstant forandring. Derfor er det vores ambition, at planlægningen skal kunne respondere på de forandringsprocesser, som præger udviklingen af vores samfund. Tilgangen er derfor tværfaglig og procesorienteret, hvor der hentes inspiration fra samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fagretninger.

 

Mikkel Zoffmann Jessen, Landskabsarkitekt

 

Mikkel Zoffmann Jessen er uddannet landskabsarkitekt fra Skov og Landskab KU-LIFE med speciale i omdannelse af post-industrielle landskaber. Derudover har Mikkel studeret samfundsvidenskab på Roskilde universitet.

Uddannelsen som landskabsarkitekt med et bredt samfundsvidenskabeligt funda­ment gør Mikkel i stand til at udvikle og tænke projekter indenfor en kompleks samfundsmæssig kontekst. Han arbejder problemorienteret på tværs af traditionelle fagligheder og løsninger bliver altid udviklet på baggrund af et kompetent teoretisk og empirisk grundlag. Uanset om opgaverne har karakter af byplanlægning, design af byrum eller strategi- og konceptudvikling er arbejdsprocessen en undersøgelse, som sigter mod at kvalificere den enkelte løsning gennem vidensudvikling.

Certificeret Prince2 Projektleder.

Mikkel-til-net sv

 

Bo Holm-Nielsen, Landskabsarkitekt, MDL

Med baggrund på konstruktørstudiet skiftede Bo Holm-Nielsen til

landskabsarkitektstudiet. Bo er uddannet landskabsarkitekt fra Skov og Landskab KU-LIFE med speciale i omdannelse af post-industrielle landskaber.

Som en del af landskabsarkitektuddannelsen har han læst i USA og London og har derigennem en indsigt i faget uden for Danmarks grænser.
Bo har arbejdserfaringer fra både den offentlige sektor og privat tegnestue, hvorigennem han har deltaget i konkurrencer, projektering og tilsyn af min­dre opgaver og udarbejdelse af udbudsmateriale. Hans faglighed gør ham i stand til at give konkrete fysiske løsninger som svar på sociale – rumlige og miljømæssige problemstillinger.  Bo kan således indgå i tværfaglige konstellationer og arbejde målrettet frem mod helstøbte løsninger.

Bo har siden 2011 siddet i bestyrelsen for Dansk Landskabsarkitektforening,
hvor han arbejder for at synliggøre foreningen og udvikle de faglige aktiviteter.

Certificeret Prince2 Projektleder.

CV foto

 

 

 

QR Code Business Card