Svanemøllebugtens Vinterbad

Svanemøllebugtens vinterbad til net

ZoffmannHolm har på opfordring fra Klaus Lange Arkitekter udarbejdet et skitseforslag til Svanemøllebugtens Vinterbadelaug.

Med inspiration fra ishavets brudte flader foreslår vi et landskab, hvor stemningen og oplevelsen af vinterbadning trækkes helt hen til klubhusets sokkel og helt ud til parkeringsarealet. Forslagets hovedgreb består af et forløb af isflager, som udgør et hårdt befæstet indgangsareal. Belægningen trækkes ind i haverummet og opløses i et grønt hav af græs og stauder. Mod nord danner et terrasseret staudebed en grøn og blomsterrig skærm mod vandet.

Hævet over ”ishavet” foreslås et sammenhængende system af boardwalk, terrasse og flydebro. Tanken er at skabe en komfortabel og funktionel sammenhæng mellem klubbens primære aktiviteter sauna, finsk bad, kajak og vinterbadning i havet.

Forløbet af brudte isflager og det overlejrende trædæk udspænder en række dikotomier, som bidrager til de stemnings- og oplevelsesmæssige dimensioner. Forløbene går fra fra lukket til åbent, fra varmt til koldt, fra hårdt til blødt, fra offentligt til privat og fra intimt til eksponeret.

svanemøllen_diagram_2

Ved ankomsten til Svanemøllebugtens vinterbadelaug mødes man af en korridor flankeret af hegn og lette bygninger (1). Indgangskoridoren forstærkes af to rækker birketræer.

Korridoren leder hen til en mindre forplads, der udgør ankomstpladsen og defineres af hegn på den ene side og klubhus og kajakskur på de andre to.

Passerer man gennem slusen mellem de to bygninger, bevæger man sig ind på trædækket. Med kajakskuret i vest åbner haverummet sig op mod øst og havens helhed syner (2). Ligeledes etableres et langt kig mod havet gennem åbningen i det nordlige hegn. Forsætter man af trædækket over gangstien og ud på flydebroen åbner himmel og horisont op for et uforstyrret blik (3).

(4) Haverummet opleves som en nedsunket gryde med læ fra de omkringliggende bygninger. Haverummet ligger et niveau lavere end det omkringliggende trædæk og opleves som et frodigt bassin. Bevæger man sig ind i havens sydøstlige hjørne, vil man opleve en intim gyde. Rummet er smalt med bygning på en side og hegn på to. Rummet indrammer et kig mod haverummet (5).

Posted: October 22nd, 2013
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card