Designguide for Solrød Center

Designguide for Solrød Centret

Der blev i 2015 udarbejdet en helhedsplan for Solrødcentret. På baggrund af denne ønskede Solrød kommune at få udarbejdet en designguide, der skal være toneangivende i den fremtidige  arkitektoniske bearbejdning af centrets udearealer, således at der gennem en etapevis omdannelse kan tilvejebringes en helstøbt fornyelse af Solrødcentret.

Det nye koncept skal fungere som en ”rød tråd” for Solrød center og binde det sammen i en helhed.

Målet med projektet er at styrke oplevelsen af byens identitet gennem et designmæssigt løft af centrets gaderum, passager og pladser. Der skal skabes en byarkitektonisk helhed, der fremhæver Solrøds kvaliteter som en ressourcestærk by med et godt kultur- og handelsliv og et center med gode rekreative og kulturelle tilbud.

Designmanualen skal bidrage til nytænkning af Solrød centrets udearealer således at der overordnet sikres bedre rammer for handel, byliv, kultur, events og rekreative aktiviteter.

Læs den færdige designmanual her:

Posted: October 10th, 2016
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card