UDVIKLINGSPLAN FOR RØDVIG BY

Udviklingsplan for Rødvig by
Stevns Klint blev i 2014 udnævnte til UNESCO verdensarv og i foråret 2015 blev det besluttet at placere et fremtidigt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud nordøst for Rødvig by. Det betyder, at byen har en vigtig rolle både som turistby og som bosætningsby.
Rødvig by ligger smukt med Stevns Klints skarpe profil mod nordøst og havet mod øst. Det er naturgrundlaget, der er den helt store kvalitet og det er derfor helt oplagt, at naturgrundlaget spiller en afgørende rolle i byens udvikling.
Rødvig udviklingsplan er én af fire planer i rækken af udviklingsplaner i Stevns Kommune. Formålet med byudviklingsplanen er at beskrive en samlet retning for byens udvikling. Det er også målet at opkvalificere kommuneplanrammerne, som er grundlag for den fremtidige planlægning.

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har lavet en langsigtet og helhedsorienteret byudviklingsplan, som svar på de udfordringer og muligheder byen står overfor.
Hovedgrebet er et grønt strøg, som gennemskærer byen og forbinder baglandet med byens yderste spids, havnen. Langs det grønne strøg kobles en række byudviklingsområder, som omfatter omdannelse af stationsområdet, renovering af havnen og områder med nybyggeri. Den lokale station foreslås flyttet og det efterladte jernbaneterræn transformeret til et rekreativ forløb med gang- og cykelstier samt opholdsmuligheder. Lejdebækken som løber rørlagt gennem byen foreslås åbnet og gjort til oplevelseselement, og som recipient i forbindelse med skybrudssikring af byen.

Stevns Kommunes udviklingsplan for Rødvig henvender sig til alle med interesse for byens udvikling herunder – turister, borgere, foreninger, virksomheder og erhvervslivet.
Udviklingsplanen danner et fælles vidensgrundlag når der skal udvikles nye projekter, bygges ny detailhandel eller anlægges nye grønne områder.

Det er derfor håbet, at der vil blive taget godt imod planen.

Skitse byudviddelse

 

Posted: December 4th, 2015
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card