Danmarks Første Nationale Friluftspolitik

23. April 2015 udgav Miljøministereriet og Naturstyrelsen Danmarks Første Nationale Friluftspolitik.

Bo Holm-Nielsen har over de sidste 2 år fungeret som rådsmedlem og været med til at udforme politikken under pejlemærket “Vores byer skal indbyde til friluftsliv”.

I forlængelse af lanceringen udtalte Bo Holm-Nielsen til Danske Landskabsarkitekter:

“Jeg er glad for vi nu har en fælles national Friluftpolitik. Disse rammer vil sikre at vi også i fremtiden indtænker friluftslivet som en naturlig del af planlægningen og forvaltningen af vores byer og friarealer. Jeg håber at redegørelsen vil kunne inspirere og give grobund til nye tværfaglige samarbejder “.

Politikken skal være en ledestjerne for samarbejdet på tværs af borgere, myndigheder, organisationer og virksomheder og være en motor for grøn omstilling.

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har et projekt med i redegørelsen. Læs om det aktive mødelandskab, “Walk & Talk Circles” i redegørelsen her:

Posted: May 4th, 2015
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card